Jak przekonwertować SVG na WMF za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak konwertować SVG na WMF za pomocą Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) to format obrazu wektorowego dla grafiki dwuwymiarowej. Jest to format pliku oparty na języku XML, który umożliwia programistom i projektantom tworzenie interaktywnych grafik internetowych o wysokiej jakości. Pliki SVG są skalowalne, co oznacza, że można zmieniać ich rozmiar bez utraty jakości.

Wręcz przeciwnie, WMF (Windows Metafile) to format pliku grafiki wektorowej opracowany przez firmę Microsoft i używany głównie w aplikacjach systemu Windows. Pliki WMF przechowują obrazy wektorowe lub mapy bitowe, w tym tekst, linie, krzywe i inne obiekty, które można narysować lub wydrukować. Jeśli chcesz konwertować SVG na WMF w Java Low Code API, to samo można wykonać za pomocą następującego przykładu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na WMF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na WMF za pomocą REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik WMF na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na WMF w Java Low Code API

Fragment kodu podany w tym poście umożliwia konwersję SVG do WMF za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik WMF, aby zapisać go lokalnie.

Powyższej konwersji SVG na WMF można używać z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

Poniższy link przedstawia podobną funkcję, która może Ci się przydać: Jak przekonwertować GIF na PNG za pomocą Java REST API

 Polski