Jak przekonwertować SVG na PSD za pomocą Java REST API

This step by step tutorial elaborates how to convert SVG to PSD with Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) is an XML-based vector image format for two-dimensional graphics with support for interactivity and animation. The SVG specification is an open standard developed by the World Wide Web Consortium (W3C) since 1999. Obrazy SVG i ich zachowanie są zdefiniowane w plikach tekstowych XML. Oznacza to, że można je przeszukiwać, indeksować, pisać skrypty i, w razie potrzeby, kompresować. Jako pliki XML obrazy SVG można tworzyć i edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu, a także oprogramowania do rysowania.

Jednak plik PSD (Dokument programu Photoshop) to plik obrazu utworzony przez Adobe Photoshop, najpopularniejsze oprogramowanie do edycji obrazów. Plik PSD przechowuje obraz z obsługą większości opcji obrazowania dostępnych w programie Photoshop. Należą do nich warstwy z maskami, przezroczystością, tekstem, kanałami alfa i kolorami dodatkowymi, ścieżkami wycinania i ustawieniami bichromii. Jeśli potrzebujesz konwersji SVG na PSD w Java Low Code API, to samo można osiągnąć za pomocą następującego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na PSD w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na PSD przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PSD na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na PSD w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu pomaga przekonwertować SVG na PSD za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik PSD, aby zapisać go lokalnie.

Tę konwersję SVG na PSD można wykorzystać bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

W poniższym temacie omówiono podobną funkcję, która również może być pomocna: Jak przekonwertować JPG na GIF za pomocą Java REST API

 Polski