Jak przekonwertować SVG na PNG za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku dowiesz się, jak konwertować SVG na PNG za pomocą Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) to oparty na XML format grafiki wektorowej dla grafiki dwuwymiarowej. Służy do wyświetlania różnych grafik w Internecie i jest obsługiwany przez większość przeglądarek internetowych. Format SVG jest niezależny od rozdzielczości, co oznacza, że grafikę SVG można skalować do dowolnego rozmiaru bez utraty jakości.

Podczas gdy plik PNG (Portable Network Graphics) jest rodzajem formatu pliku obrazu rastrowego, który wykorzystuje bezstratną kompresję do przechowywania obrazów. Pliki PNG są powszechnie używane do przechowywania grafiki do obrazów internetowych, takich jak logo lub ikony, i mają wyższą jakość niż inne formaty plików, takie jak JPG lub GIF. Pliki PNG są większe niż inne formaty plików, ale obsługują kolor 24-bitowy, co pozwala na znacznie szerszy zakres kolorów niż inne formaty plików. Jeśli potrzebujesz konwersji SVG na PNG w Java Low Code API, możesz to osiągnąć za pomocą następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na PNG w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na PNG przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PNG na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na PNG w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu pomaga przekonwertować SVG na PNG za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PNG, aby zapisać go lokalnie.

Powyższa konwersja SVG do PNG może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Poniższy link przedstawia podobną funkcję, która może Ci się przydać: Jak przekonwertować GIF na JPG za pomocą Java REST API

 Polski