Jak przekonwertować SVG na JPEG2000 za pomocą Java REST API

Ten samouczek pokazuje, jak konwertować SVG na JPEG2000 za pomocą Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) to format pliku obrazu wektorowego używany do tworzenia dwuwymiarowej grafiki i obrazów. Jest to format pliku oparty na XML, który obsługuje interaktywność i animację. Pliki SVG są szeroko stosowane do tworzenia logo, ikon, wykresów i diagramów. Są niezależne od rozdzielczości, co oznacza, że można je zmieniać bez utraty jakości obrazu.

Natomiast JPEG2000 to format pliku będący ulepszoną wersją najpopularniejszego formatu JPEG. Wykorzystuje kompresję falkową w celu zmniejszenia rozmiaru pliku przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości obrazu. Dzięki temu jest szczególnie przydatny w zastosowaniach takich jak archiwizacja cyfrowa, obrazowanie medyczne i zdjęcia satelitarne. Obsługuje większą głębię bitową i większą dokładność kolorów niż standardowy format JPEG, a także obsługuje kompresję bezstratną i stratną. Jeśli chcesz konwertować SVG na JPEG2000 w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na JPEG2000 w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na JPEG2000 przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik JPEG2000 na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na JPEG2000 w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu pozwala przekonwertować SVG na JPEG2000 za pomocą Java REST API. Wystarczy przesłać plik SVG za pomocą zestawu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik JPEG2000, aby zapisać go lokalnie.

Powyższą konwersję SVG na JPEG2000 można wykorzystać bez użycia kodu lub aplikacji o niskim kodzie w systemach Windows, Linux lub Mac.

Inną istotną funkcję można znaleźć pod następującym adresem URL: Jak przekonwertować JPG na JPEG2000 za pomocą Java REST API

 Polski