Jak przekonwertować SVG na EMF za pomocą Java REST API

W tym krótkim samouczku wyjaśniono, jak konwertować SVG na EMF za pomocą Java REST API. Format pliku SVG (Scalable Vector Graphics) to typ pliku grafiki wektorowej, który wykorzystuje znaczniki XML do przechowywania obrazów wektorowych. Obrazy SVG są niezależne od rozdzielczości, co oznacza, że można zmieniać ich rozmiar bez utraty jakości. Są szeroko stosowane do tworzenia logo, diagramów, wykresów i innych obrazów graficznych.

Jednak EMF (Enhanced MetaFile) to format pliku grafiki wektorowej opracowany przez firmę Microsoft do przechowywania obrazów wektorowych. Jest to 16-bitowy format używany do przechowywania grafiki wektorowej, tekstu i obrazów bitmapowych. Pliki EMF są często używane do drukowania dokumentów, ponieważ można je skalować do większego rozmiaru bez utraty jakości obrazu. Jeśli interesuje Cię konwersja SVG na EMF w Java Low Code API, to samo można zrobić, używając następującego fragmentu kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na EMF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na EMF przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik EMF na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na EMF w Java Low Code API

Powyższy kod pomaga w konwersji SVG na EMF za pomocą Java REST API. Wystarczy przesłać plik SVG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik EMF, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji SVG na EMF może być wykonywana bez użycia kodu lub aplikacji z niskim kodem na dowolnej platformie.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować GIF na TIFF za pomocą Java REST API

 Polski