Jak przekonwertować SVG na BMP za pomocą Java REST API

Ten krótki samouczek pokazuje, jak konwertować SVG na BMP za pomocą Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) to oparty na XML format obrazu wektorowego dla grafiki 2D, który obsługuje interaktywność i animację. Format SVG jest szeroko obsługiwany przez różne przeglądarki i został zaprojektowany tak, aby można go było zoptymalizować pod kątem drukowania. Jest to otwarty standard opracowany przez World Wide Web Consortium (W3C).

Jednak format pliku BMP, znany również jako plik obrazu bitmapowego lub format pliku mapy bitowej niezależnej od urządzenia (DIB), to plik obrazu grafiki rastrowej używany do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych, niezależnie od urządzenia wyświetlającego (takiego jak karty graficznej), zwłaszcza w systemach operacyjnych Microsoft Windows i OS/2. Pliki BMP umożliwiają przechowywanie cyfrowych obrazów 2D o 24-bitowej głębi kolorów. Pliki BMP to obrazy rastrowe złożone z prostokątnej siatki kolorowych pikseli, zwanej również bitmapą. Jeśli potrzebujesz konwersji SVG na BMP w Java Low Code API, to samo można wykonać za pomocą następującego przykładu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować SVG na BMP w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik SVG i prześlij go do chmury
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować SVG na BMP przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik BMP na dysku lokalnym

Kod do konwersji SVG na BMP w Java Low Code API

Przykładowy fragment kodu określony powyżej umożliwia konwersję SVG na BMP za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik SVG za pomocą pakietu Aspose.Imaging REST API SDK i pobrać wyjściowy plik BMP, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji SVG na BMP może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować JPG na TIFF za pomocą Java REST API

 Polski