Jak przekonwertować PSD na PDF za pomocą Java REST API

W tym samouczku krok po kroku wyjaśniono, jak konwertować PSD na PDF za pomocą Java REST API. Plik PSD to format pliku obrazu używany specjalnie przez program Adobe Photoshop. Przechowuje obraz z obsługą większości opcji obrazowania dostępnych w programie Photoshop. Jest to zastrzeżony plik, który umożliwia użytkownikowi pracę z poszczególnymi warstwami obrazów nawet po zapisaniu pliku. Pliki PSD można eksportować do innych formatów, takich jak JPG, PNG, GIF i TIFF.

Jednak PDF (Portable Document Format) to format pliku opracowany przez firmę Adobe, który umożliwia użytkownikom przeglądanie, edytowanie, drukowanie i udostępnianie dokumentów w wielu systemach operacyjnych. Pliki PDF są powszechnie używane do udostępniania dokumentów online i są bardzo bezpieczne, ponieważ nie można ich łatwo edytować. Są również kompaktowe, dzięki czemu można je łatwo udostępniać przez Internet. Jeśli potrzebujesz konwersji PSD na PDF w Java Low Code API, to samo można wykonać za pomocą następującego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować PSD na PDF w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PSD i prześlij go do chmury
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować PSD na PDF przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PDF na dysku lokalnym

Kod do konwersji PSD na PDF w Java Low Code API

Powyższy fragment kodu pomaga w konwersji plików PSD na PDF za pomocą interfejsu Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik PSD za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PDF, aby zapisać go lokalnie.

Tej funkcji konwersji PSD na PDF można używać bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem na dowolnym urządzeniu lub komputerze.

Sprawdź powiązaną funkcję pod następującym linkiem: Jak przekonwertować PNG na PDF za pomocą Java REST API

 Polski