Jak przekonwertować PNG na PSD za pomocą Java REST API

Ten samouczek pomoże Ci zrozumieć, jak konwertować PNG na PSD za pomocą Java REST API. PNG (Portable Network Graphics) to format pliku do kompresji obrazu, który obsługuje bezstratną kompresję danych. Został opracowany w połowie lat 90. jako ulepszony, nieopatentowany zamiennik formatu Graphics Interchange Format (GIF). PNG obsługuje kolory 24-bitowe, więc jest doskonałym wyborem do wyświetlania obrazów z dużą ilością kolorów, takich jak fotografie cyfrowe, i obsługuje zarówno 8-bitową (256 kolorów), jak i 24-bitową (16 milionów kolorów) głębię kolorów. PNG obsługuje również przezroczystość, która może być przydatna do nakładania obrazów na siebie.

Jednak PSD (Dokument programu Photoshop) to format pliku programu Adobe Photoshop przeznaczony specjalnie do przechowywania danych dla pojedynczego obrazu w projekcie programu Adobe Photoshop. Pliki te zawierają wszystkie informacje dotyczące pojedynczego obrazu, w tym wszystkie warstwy, tekst i efekty użyte do jego utworzenia. Pliki PSD są przeznaczone do użytku z programem Adobe Photoshop, ale można je również otwierać za pomocą innych programów do edycji obrazów. Jeśli interesuje Cię konwersja PNG do PSD w interfejsie API Java Low Code, to samo można osiągnąć za pomocą tego przykładowego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować PNG na PSD w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik PNG i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować PNG na PSD przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PSD na dysku lokalnym

Kod do konwersji PNG na PSD w Java Low Code API

Przykładowy kod w tym poście umożliwia konwersję PNG do PSD za pomocą Java REST API. Wystarczy przesłać plik PNG za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PSD, aby zapisać go lokalnie.

Powyższą konwersję PNG na PSD można wykorzystać bez aplikacji bez kodu lub z niskim kodem w dowolnym systemie operacyjnym.

Możesz również sprawdzić inną podobną funkcję na następującej stronie: Jak przekonwertować PNG na GIF za pomocą Java REST API

 Polski