Jak przekonwertować BMP na WEBP za pomocą Java REST API

W tym prostym samouczku zrozumiesz, jak przekonwertować BMP na WEBP za pomocą Java REST API. BMP (lub mapa bitowa) to format pliku graficznego, w którym przechowywane są cyfrowe obrazy bitmapowe. Jest szeroko stosowany w systemach operacyjnych Windows, gdzie jest standardowym formatem obrazu. Pliki BMP są zwykle nieskompresowane i zawierają nagłówek pliku, nagłówek informacji o mapie bitowej i surowe dane obrazu. Format pliku BMP umożliwia przechowywanie cyfrowych obrazów 2D o różnych rozmiarach, rozdzielczościach i głębiach kolorów. Ale WEBP to format pliku obrazu opracowany przez Google, który wykorzystuje kompresję stratną i bezstratną w celu zmniejszenia rozmiaru pliku bez utraty jakości obrazu. Jest obsługiwany przez większość nowoczesnych przeglądarek internetowych i służy do wyświetlania obrazów w sieci. WEBP oferuje lepszą kompresję niż inne formaty obrazów, takie jak JPEG, PNG i GIF, co skutkuje mniejszymi rozmiarami plików przy minimalnej utracie jakości. Jeśli potrzebujesz konwersji BMP na WEBP w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą tego przykładowego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na WEBP w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz instancję klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz instancję ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować BMP na WEBP przy użyciu REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik WEBP na dysku lokalnym

Kod do konwersji BMP na WEBP w Java Low Code API

Udostępniony powyżej przykładowy kod pomaga w konwersji BMP na WEBP za pomocą Java REST API. Wystarczy wprowadzić plik BMP za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik WEBP, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji BMP na WEBP może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem na dowolnej platformie.

Podobną funkcję można znaleźć w następującym temacie: Jak przekonwertować BMP na JPG za pomocą Java REST API

 Polski