Jak przekonwertować BMP na PSD za pomocą Java REST API

Poniższy krótki samouczek wyjaśnia, jak konwertować BMP na PSD za pomocą Java REST API. BMP (mapa bitowa) to format pliku obrazu rastrowego używany do przechowywania cyfrowych obrazów bitmapowych, niezależnie od urządzenia wyświetlającego (takiego jak karta graficzna), zwłaszcza w systemach operacyjnych Microsoft Windows i OS/2. Format pliku BMP umożliwia przechowywanie cyfrowych obrazów 2D o 24-bitowej głębi kolorów. Obrazy BMP są generalnie nieskompresowane, ale można je skompresować za pomocą kilku algorytmów kompresji bezstratnej, w tym kodowania RLE i Huffmana.

Z drugiej strony PSD jest akronimem nazwy Photoshop Document i jest domyślnym formatem używanym przez program Photoshop do zapisywania danych. Pliki PSD to pliki Adobe Photoshop, które zawierają wysokiej jakości dane graficzne, w tym warstwy, kanały, ścieżki i inne elementy. Są powszechnie używane do projektów internetowych i drukowanych oraz do tworzenia obrazów do wykorzystania w innych aplikacjach. Jeśli potrzebujesz konwersji BMP na PSD w Java Low Code API, możesz to zrobić za pomocą poniższego kodu.

Warunek wstępny

Kroki, aby przekonwertować BMP na PSD w Java REST API

  1. Ustaw identyfikator klienta i klucz tajny klienta dla interfejsu API
  2. Utwórz obiekt klasy ImagingAPI z poświadczeniami klienta
  3. Określ pliki wejściowe i wyjściowe
  4. Przeczytaj wejściowy plik BMP i prześlij go do magazynu w chmurze
  5. Utwórz obiekt ConvertImageRequest z formatami plików wejściowych i wyjściowych
  6. Wywołaj metodę convertImage, aby Konwertować BMP na PSD za pomocą REST API
  7. Zapisz wyjściowy plik PSD na dysku lokalnym

Kod do konwersji BMP na PSD w Java Low Code API

Udostępniony powyżej przykładowy kod pomaga w konwersji BMP na PSD za pomocą Java REST API. Wystarczy dostarczyć plik BMP za pomocą zestawu SDK API REST Aspose.Imaging i pobrać wyjściowy plik PSD, aby zapisać go lokalnie.

Ta funkcja konwersji BMP na PSD może być używana z dowolnymi aplikacjami bez kodu lub z niskim kodem w systemach Windows, Linux lub Mac.

W poniższym temacie omówiono podobną funkcję, która również może być pomocna: Jak przekonwertować JPEG2000 na PDF za pomocą Java REST API

 Polski