Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε JPG με το Java REST API

Αυτό το σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το DOCX σε JPG με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το DOCX σε μορφή JPG, χρησιμοποιούμε το Aspose.Words για Java Cloud SDK. Αν σας ενδιαφέρει η Μετατροπή DOCX σε JPG σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να επιτύχετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή DOCX σε JPG στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης WordsAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου DOCX και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο WordsAPI με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertDocument σε Μετατροπή DOCX σε JPG χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου JPG σε τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή DOCX σε JPG σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα σε αυτήν την ανάρτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το DOCX σε JPG με το Java REST API. Πρέπει μόνο να παρέχετε ένα αρχείο DOCX με τη βοήθεια του Aspose.Words REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου JPG για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής DOCX σε JPG μπορεί να ασκηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή υπολογιστή.

Μια παρόμοια δυνατότητα μπορεί να βρεθεί στο ακόλουθο θέμα: Πώς να μετατρέψετε το DOCX σε PDF με το Java REST API

 Ελληνικά