Μετατρέψτε το PDF σε XLS με το C# REST API

Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το PDF σε XLS με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το PDF σε μορφή XLS, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε XLS σε C# Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και του αποσπάσματος κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε XLS στο C# REST API

  1. Ορίστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToXls για Μετατροπή PDF σε XLS χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου XLS στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε XLS σε C# Low Code API

Ο κώδικας που εμφανίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το PDF σε XLS με το C# REST API. Χρειάζεται απλώς να ανεβάσετε αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου XLS για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε XLS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε XML με το C# REST API.

 Ελληνικά