Μετατρέψτε το PDF σε XML με το C# REST API

Αυτό το σύντομο σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε XML με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το PDF σε μορφή XML, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν ενδιαφέρεστε για Μετατροπή PDF σε XML σε C# Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια αυτού του δείγματος κώδικα και των βημάτων.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε XML στο C# REST API

  1. Ορίστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToXML για Μετατροπή PDF σε XML χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου XML στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε XML σε C# Low Code API

Το δείγμα κώδικα που κοινοποιήθηκε παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε XML με το C# REST API. Πρέπει μόνο να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κάνετε λήψη του αρχείου εξόδου XML για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η μετατροπή PDF σε XML θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή υπολογιστή. Μια σχετική δυνατότητα μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμη: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε TIFF με το C# REST API.

 Ελληνικά