Μετατρέψτε το PDF σε SVG με το C# REST API

Ο ακόλουθος οδηγός βήμα προς βήμα σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε SVG με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το PDF σε μορφή SVG, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε SVG σε C# Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του κώδικα και των βημάτων που δίνονται παρακάτω.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε SVG στο C# REST API

  1. Διαμορφώστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToSvg για Μετατροπή PDF σε SVG χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο SVG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε SVG σε C# Low Code API

Το δείγμα απόσπασμα κώδικα που προσδιορίζεται παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε SVG με το C# REST API. Χρειάζεται μόνο να παρέχετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κάνετε λήψη του αρχείου SVG εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε SVG θα μπορούσε να αναφέρεται σε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac. Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε TEX με το C# REST API.

 Ελληνικά