Μετατρέψτε το PDF σε TEX με το C# REST API

Το σύντομο σεμινάριο παρακάτω εξηγεί πώς να μετατρέψετε το PDF σε TEX με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε PDF σε μορφή TEX, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε TEX σε C# Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα κώδικα μαζί με τα βήματα που δίνονται.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε TEX στο C# REST API

  1. Ρυθμίστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Χρησιμοποιήστε μια παρουσία της κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο putPdfInStorageToTex σε Μετατροπή PDF σε TEX χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο TEX εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε TEX σε C# Low Code API

Το απόσπασμα κώδικα που προσδιορίζεται παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε TEX με το C# REST API. Χρειάζεται μόνο να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κάνετε λήψη του αρχείου TEX εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η μετατροπή PDF σε TEX θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε ένα σχετικό θέμα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε TIFF με το C# REST API.

 Ελληνικά