Μετατρέψτε το PDF σε PDFA με το C# REST API

Το σύντομο σεμινάριο παρακάτω εξηγεί πώς να μετατρέψετε το PDF σε PDFA με το C# REST API στο cloud. Για να εξάγουμε PDF σε μορφή PDFA, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν ενδιαφέρεστε για Μετατροπή PDF σε PDFA σε C# Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κώδικα και τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε PDFA στο C# REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης PdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το σε αποθήκευση cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToPdfA για Μετατροπή PDF σε PDFA χρησιμοποιώντας REST API
  6. Κάντε λήψη και αποθήκευση του αρχείου PDFA εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε PDFA σε C# Low Code API

Ο κώδικας που εμφανίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το PDF σε PDFA με το C# REST API. Σε αυτόν τον κώδικα, μετατρέπουμε το PDF σε PDF/A-1a, ωστόσο μπορείτε να μετατρέψετε σε PDF/A-1b και άλλες μορφές παρέχοντας κατάλληλο τύπο στη μέθοδο. Χρειάζεται απλώς να εισαγάγετε αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να κατεβάσετε το αρχείο PDF/A εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε PDFA μπορεί να ασκηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Ελέγξτε μια σχετική δυνατότητα στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να Μετατρέψτε το PDF σε XLS με το C# REST API.

 Ελληνικά