Μετατρέψτε το PDF σε EMF με το C# REST API

Αυτός ο καθαρός οδηγός σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε EMF με το C# REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε το PDF σε μορφή EMF, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε EMF σε C# Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε EMF στο C# REST API

  1. Διαμορφώστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Χρησιμοποιήστε μια παρουσία της κλάσης PdfApi χρησιμοποιώντας διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPageConvertToEmf σε Μετατροπή PDF σε EMF χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο EMF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Τα παραπάνω βήματα επιτυγχάνουν χαμηλού κώδικα C# PDF σε EMF Conversion API. Πρέπει να παρέχετε το αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και να αποθηκεύσετε το αρχείο EMF εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Κώδικας για μετατροπή PDF σε EMF σε C# Low Code API

Το παραπάνω παράδειγμα κώδικα εκτελεί το PDF σε EMF με C# Low Code API και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Σε αυτό το θέμα, μάθαμε να μετατρέπουμε PDF σε EMF με NET REST API. Εάν θέλετε να μάθετε σχετικά με τη μετατροπή PDF σε HTML, ανατρέξτε στον σύνδεσμο, πώς να μετατρέψτε το PDF σε HTML με το C# REST API.

 Ελληνικά