Μετατρέψτε το PDF σε HTML με το C# REST API

Σε αυτό το σύντομο σεμινάριο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το PDF σε HTML με το C# REST API στο cloud. Για να εξάγουμε PDF σε μορφή HTML, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για το C# Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε HTML σε C# Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να κάνετε χρησιμοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε HTML στο C# REST API

  1. Ρυθμίστε το Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία της κλάσης PdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου PDF και εξόδου HTML
  4. Αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στο χώρο αποθήκευσης cloud
  5. Καλέστε τη μέθοδο PutPdfInStorageToHtml για Μετατροπή PDF σε HTML χρησιμοποιώντας REST API
  6. Αποθηκεύστε το αρχείο HTML που δημιουργήθηκε στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε HTML σε C# Low Code API

Το παράδειγμα κώδικα που δίνεται σε αυτήν την ανάρτηση σάς βοηθά να μετατρέψετε PDF σε HTML με το C# REST API. Χρειάζεται μόνο να παρέχετε το αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για C# και, στη συνέχεια, να κάνετε λήψη του αρχείου HTML εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά στο δίσκο χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η προαναφερθείσα μετατροπή PDF σε HTML μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Αν θέλετε να μετατρέψετε HTML σε PDF, ανατρέξτε στο άρθρο σχετικά με τον τρόπο μετατρέψτε το PDF σε HTML με το C# REST API.

 Ελληνικά