Πώς να μετατρέψετε PDF σε XLS με το Java REST API

Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το PDF σε XLS με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή XLS, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε XLS σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και του αποσπάσματος κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε XLS στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPdfInStorageToXls σε Μετατροπή PDF σε XLS χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο εξόδου XLS σε τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε XLS σε Java Low Code API

Ο κώδικας που εμφανίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το PDF σε XLS με το Java REST API. Χρειάζεται απλώς να ανεβάσετε αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου XLS για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε XLS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε PDF σε DOCX με Java REST API

 Ελληνικά