Πώς να μετατρέψετε PDF σε TIFF με το Java REST API

Σε αυτό το απλό και εύκολο σεμινάριο, θα καταλάβετε πώς να μετατρέψετε το PDF σε TIFF με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή TIFF, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε TIFF σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το ακόλουθο δείγμα κώδικα και απλά βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε TIFF στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPageConvertToTiff σε Μετατροπή PDF σε TIFF χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο TIFF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε TIFF σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα που εμφανίζεται παραπάνω σάς βοηθά να μετατρέψετε το PDF σε TIFF με το Java REST API. Απλώς πρέπει να ανεβάσετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου TIFF για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η μετατροπή PDF σε TIFF θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Ο παρακάτω σύνδεσμος δείχνει μια παρόμοια λειτουργία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη: Πώς να μετατρέψετε PDF σε XLSX με Java REST API

 Ελληνικά