Πώς να μετατρέψετε PDF σε SVG με Java REST API

Ο ακόλουθος οδηγός βήμα προς βήμα σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε SVG με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή SVG, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε SVG σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του κώδικα και των βημάτων που δίνονται παρακάτω.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε SVG στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPdfInStorageToSvg σε Μετατροπή PDF σε SVG χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο SVG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε SVG σε Java Low Code API

Το δείγμα αποσπάσματος κώδικα που προσδιορίζεται παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε SVG με Java REST API. Χρειάζεται μόνο να παρέχετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου SVG για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε SVG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε PDF σε DOCX με Java REST API

 Ελληνικά