Πώς να μετατρέψετε PDF σε PNG με το Java REST API

Αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε PNG με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή PNG, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε PNG στο Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και του αποσπάσματος κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε PNG στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPageConvertToPng σε Μετατροπή PDF σε PNG χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PNG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε PNG σε Java Low Code API

Το παραπάνω δείγμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε PNG με Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο PNG εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε PNG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε PDF σε XLSX με Java REST API

 Ελληνικά