Πώς να μετατρέψετε PDF σε JPEG με Java REST API

Το σύντομο σεμινάριο παρακάτω εξηγεί πώς να μετατρέψετε το PDF σε JPEG με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή JPEG, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε JPEG στο Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια των βημάτων και του κώδικα που δίνονται παρακάτω.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε JPEG στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPageConvertToJpeg σε Μετατροπή PDF σε JPEG χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο JPEG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε JPEG σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα σε αυτήν την ανάρτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε JPEG με το Java REST API. Χρειάζεται μόνο να εισαγάγετε αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου JPEG για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω Μετατροπή PDF σε JPEG μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια άλλη παρόμοια λειτουργία στην ακόλουθη σελίδα: Πώς να μετατρέψετε PDF σε DOCX με Java REST API

 Ελληνικά