Πώς να μετατρέψετε PDF σε EPUB με Java REST API

Αυτός ο οδηγός σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς να μετατρέπετε το PDF σε EPUB με το Java REST API στο cloud. Για την εξαγωγή PDF σε μορφή EPUB, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε EPUB σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας το παρακάτω απόσπασμα κώδικα μαζί με τα βήματα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε EPUB στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPdfInStorageToEpub για Μετατροπή PDF σε EPUB χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο EPUB εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε EPUB σε Java Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε EPUB με Java REST API. Πρέπει μόνο να εισαγάγετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου EPUB για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω μετατροπή PDF σε EPUB θα μπορούσε να καταναλωθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε PDF σε XLSX με Java REST API

 Ελληνικά