Πώς να μετατρέψετε PDF σε EMF με το Java REST API

Αυτό το σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε EMF με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε PDF σε μορφή EMF, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PDF σε EMF στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορείτε να κάνετε με τη βοήθεια των παρακάτω βημάτων και κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε EMF στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPageConvertToEmf σε Μετατροπή PDF σε EMF χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο EMF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε EMF σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα που κοινοποιήθηκε παραπάνω σάς επιτρέπει να μετατρέψετε PDF σε EMF με Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε ένα αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο EMF εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Η παραπάνω μετατροπή PDF σε EMF θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε Windows, Linux ή Mac.

Ελέγξτε μια σχετική λειτουργία στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να μετατρέψετε PDF σε DOCX με Java REST API

 Ελληνικά