Πώς να μετατρέψετε PDF σε BMP με το Java REST API

Αυτός ο σύντομος οδηγός σάς δείχνει πώς να μετατρέψετε το PDF σε BMP με το Java REST API στο cloud. Για να εξαγάγουμε PDF σε μορφή BMP, χρησιμοποιούμε το Aspose.PDF για Java Cloud SDK. Εάν θέλετε Μετατροπή PDF σε BMP σε Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα κώδικα μαζί με τα βήματα που δίνονται.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PDF σε BMP στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης pdfApi με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PDF και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του pdfApi με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο putPageConvertToBmp σε Μετατροπή PDF σε BMP χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο BMP εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PDF σε BMP σε Java Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε PDF σε BMP με Java REST API. Χρειάζεται απλώς να εισαγάγετε αρχείο PDF με τη βοήθεια του Aspose.PDF REST API SDK για Java και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου BMP για να το αποθηκεύσετε τοπικά χρησιμοποιώντας το API μετατροπής Aspose online.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής PDF σε BMP θα μπορούσε να ασκηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μια παρόμοια δυνατότητα μπορεί να βρεθεί στο ακόλουθο θέμα: Πώς να μετατρέψετε PDF σε XLSX με Java REST API

 Ελληνικά