Πώς να μετατρέψετε το SVG σε PNG με το Java REST API

Σε αυτό το σύντομο σεμινάριο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε το SVG σε PNG με το Java REST API. Το SVG (Scalable Vector Graphics) είναι μια μορφή διανυσματικής εικόνας βασισμένη σε XML για δισδιάστατα γραφικά. Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση μιας ποικιλίας γραφικών στον Ιστό και υποστηρίζεται από τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού. Η μορφή SVG είναι ανεξάρτητη ανάλυσης, πράγμα που σημαίνει ότι ένα γραφικό SVG μπορεί να κλιμακωθεί σε οποιοδήποτε μέγεθος χωρίς απώλεια ποιότητας.

Ενώ, ένα αρχείο PNG (Φορητά γραφικά δικτύου) είναι ένας τύπος μορφής αρχείου εικόνας ράστερ που χρησιμοποιεί συμπίεση χωρίς απώλειες για την αποθήκευση εικόνων. Τα αρχεία PNG χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση γραφικών για εικόνες Ιστού, όπως λογότυπα ή εικονίδια, και έχουν υψηλότερη ποιότητα από άλλες μορφές αρχείων, όπως JPG ή GIF. Τα αρχεία PNG είναι μεγαλύτερα από άλλες μορφές αρχείων, αλλά υποστηρίζουν χρώμα 24-bit, το οποίο επιτρέπει πολύ μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από άλλες μορφές αρχείων. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή SVG σε PNG στο Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας το ακόλουθο απόσπασμα κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή SVG σε PNG στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου SVG και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή SVG σε PNG χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PNG εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή SVG σε PNG σε Java Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς βοηθά να μετατρέψετε το SVG σε PNG με το Java REST API. Χρειάζεται απλώς να παρέχετε αρχείο SVG με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κατεβάσετε το αρχείο PNG εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Η παραπάνω Μετατροπή SVG σε PNG θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Ο παρακάτω σύνδεσμος δείχνει μια παρόμοια λειτουργία που μπορεί να σας φανεί χρήσιμη: Πώς να μετατρέψετε το GIF σε JPG με το Java REST API

 Ελληνικά