Πώς να μετατρέψετε το SVG σε BMP με το Java REST API

Αυτό το σύντομο σεμινάριο σάς δείχνει πώς να μετατρέπετε το SVG σε BMP με το Java REST API. Το SVG (Scalable Vector Graphics) είναι μια μορφή διανυσματικής εικόνας βασισμένη σε XML για γραφικά 2D που υποστηρίζει διαδραστικότητα και κινούμενα σχέδια. Η μορφή SVG υποστηρίζεται ευρέως από διάφορα προγράμματα περιήγησης και έχει σχεδιαστεί για βελτιστοποίηση για εκτύπωση. Είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που αναπτύχθηκε από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού (W3C).

Όμως, μια μορφή αρχείου BMP, επίσης γνωστή ως μορφή αρχείου εικόνας bitmap ή μορφή αρχείου bitmap ανεξάρτητα από τη συσκευή (DIB), είναι ένα αρχείο εικόνας γραφικών ράστερ που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων bitmap, ανεξάρτητα από τη συσκευή προβολής (όπως προσαρμογέας γραφικών), ειδικά σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και OS/2. Τα αρχεία BMP είναι σε θέση να αποθηκεύουν ψηφιακές εικόνες 2D με βάθος χρώματος έως και 24 bit. Τα αρχεία BMP είναι εικόνες που βασίζονται σε ράστερ που αποτελούνται από ένα ορθογώνιο πλέγμα έγχρωμων pixel, το οποίο αναφέρεται επίσης ως bitmap. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή SVG σε BMP στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του παρακάτω δείγματος.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή SVG σε BMP στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου SVG και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή SVG σε BMP χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο BMP εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή SVG σε BMP σε Java Low Code API

Το δείγμα απόσπασμα κώδικα που προσδιορίζεται παραπάνω σάς επιτρέπει να μετατρέψετε το SVG σε BMP με το Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε αρχείο SVG με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κατεβάσετε το αρχείο εξόδου BMP για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής SVG σε BMP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Ελέγξτε μια σχετική λειτουργία στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πώς να μετατρέψετε JPG σε TIFF με Java REST API

 Ελληνικά