Πώς να μετατρέψετε το PNG σε PSD με το Java REST API

Αυτό το σεμινάριο σάς βοηθά να κατανοήσετε πώς να μετατρέπετε το PNG σε PSD με το Java REST API. Το PNG (Portable Network Graphics) είναι μια μορφή αρχείου για συμπίεση εικόνας που υποστηρίζει συμπίεση δεδομένων χωρίς απώλειες. Αναπτύχθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ως βελτιωμένη, μη κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αντικατάσταση του Graphics Interchange Format (GIF). Το PNG υποστηρίζει χρώμα 24 bit, επομένως είναι μια εξαιρετική επιλογή για την εμφάνιση εικόνων με πολλά χρώματα, όπως ψηφιακές φωτογραφίες, και υποστηρίζει βάθη χρωμάτων 8 bit (256 χρώματα) και 24 bit (16 εκατομμύρια χρώματα). Το PNG υποστηρίζει επίσης τη διαφάνεια, η οποία μπορεί να είναι χρήσιμη για την επικάλυψη εικόνων μεταξύ τους.

Ωστόσο, το PSD (Έγγραφο Photoshop) είναι μια μορφή αρχείου Adobe Photoshop ειδικά για την αποθήκευση δεδομένων για μια μεμονωμένη εικόνα σε ένα έργο Adobe Photoshop. Αυτά τα αρχεία περιέχουν όλες τις πληροφορίες για μια μεμονωμένη εικόνα, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιπέδων, του κειμένου και των εφέ που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία της. Τα αρχεία PSD έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το Adobe Photoshop, αλλά μπορούν επίσης να ανοίξουν με άλλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας. Εάν ενδιαφέρεστε για τη μετατροπή PNG σε PSD στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PNG σε PSD στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PNG και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή PNG σε PSD χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PSD εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PNG σε PSD σε Java Low Code API

Το δείγμα κώδικα σε αυτήν την ανάρτηση σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το PNG σε PSD με το Java REST API. Χρειάζεται μόνο να ανεβάσετε αρχείο PNG με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κατεβάσετε το αρχείο PSD εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Η παραπάνω Μετατροπή PNG σε PSD μπορεί να καταναλωθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε μια άλλη παρόμοια λειτουργία στην ακόλουθη σελίδα: Πώς να μετατρέψετε το PNG σε GIF με το Java REST API

 Ελληνικά