Πώς να μετατρέψετε το PNG σε BMP με το Java REST API

Αυτό το γρήγορο σεμινάριο επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το PNG σε BMP με το Java REST API. Το PNG (Φορητά γραφικά δικτύου) είναι μια μορφή αρχείου βασισμένη σε ράστερ που συμπιέζει δεδομένα εικόνας για ιστότοπους και άλλες διαδικτυακές χρήσεις. Η μορφή χρησιμοποιεί συμπίεση χωρίς απώλειες, που σημαίνει ότι η ποιότητα της εικόνας δεν διακυβεύεται όταν η εικόνα συμπιέζεται. Τα αρχεία PNG χρησιμοποιούνται συχνά στη θέση των αρχείων GIF και JPEG λόγω της καλύτερης ποιότητας εικόνας και των μικρότερων μεγεθών αρχείων.

Ενώ, το BMP (Bitmap) είναι μια μορφή αρχείου εικόνας που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων bitmap, ειδικά σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και OS/2. Τα αρχεία BMP αποθηκεύονται σε μορφή bitmap (DIB) ανεξάρτητη από τη συσκευή, η οποία είναι μια μορφή εικόνας γραφικών ράστερ που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων bitmap ανεξάρτητα από τη συσκευή προβολής. Τα αρχεία BMP είναι συνήθως ασυμπίεστα, καθιστώντας τα μεγάλα σε μέγεθος. Χρησιμοποιούνται συνήθως για την αποθήκευση ψηφιακών φωτογραφιών και άλλων τύπων εικόνων. Εάν χρειάζεστε Μετατροπή PNG σε BMP στο Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το ακόλουθο απόσπασμα κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή PNG σε BMP στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου PNG και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή PNG σε BMP χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο BMP εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή PNG σε BMP σε Java Low Code API

Το παραπάνω απόσπασμα κώδικα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το PNG σε BMP με το Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε αρχείο PNG με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κάνετε λήψη του αρχείου εξόδου BMP για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Αυτή η μετατροπή PNG σε BMP θα μπορούσε να καταναλωθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

Μια σχετική δυνατότητα μπορεί επίσης να σας φανεί χρήσιμη: Πώς να μετατρέψετε το PNG σε PDF με το Java REST API

 Ελληνικά