Πώς να μετατρέψετε JPG σε BMP με το Java REST API

Σε αυτό το σύντομο σεμινάριο, θα μάθετε πώς να μετατρέπετε JPG σε BMP με το Java REST API. Το JPG (ή JPEG) είναι μια μορφή αρχείου εικόνας που σημαίνει Joint Photographic Experts Group. Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή εικόνας για ψηφιακές φωτογραφίες και χρησιμοποιείται ευρέως για γραφικά Ιστού, αποθήκευση ψηφιακών εικόνων και φωτογραφιών. Τα αρχεία JPG είναι συνήθως μικρότερα σε μέγεθος από άλλες μορφές αρχείων εικόνας, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για κοινή χρήση ή αποστολή στο διαδίκτυο.

Αντίθετα, το BMP (Bitmap) είναι μια μορφή αρχείου εικόνας που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων bitmap, ειδικά σε λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows και OS/2. Τα αρχεία BMP έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ψηφιακών εικόνων 2D τόσο σε μονόχρωμες όσο και σε έγχρωμες, τόσο με συμπίεση όσο και χωρίς. Τα αρχεία BMP μπορούν επίσης να αποθηκεύσουν ψηφιακές εικόνες έως και 32 bit ανά pixel, επιτρέποντας περισσότερα από 16 εκατομμύρια χρώματα. Εάν θέλετε Μετατροπή JPG σε BMP σε Java Low Code API, τότε το ίδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας αυτό το δείγμα κώδικα.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή JPG σε BMP στο Java REST API

  1. Ορίστε Client ID και Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε μια παρουσία κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου JPG και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε μια παρουσία του ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή JPG σε BMP χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο BMP εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή JPG σε BMP σε Java Low Code API

Το απόσπασμα κώδικα που προσδιορίζεται παραπάνω σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε JPG σε BMP με Java REST API. Χρειάζεται απλώς να παρέχετε αρχείο JPG με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κάνετε λήψη του αρχείου εξόδου BMP για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Αυτή η δυνατότητα μετατροπής JPG σε BMP μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή υπολογιστή.

Μια άλλη σχετική δυνατότητα βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση URL: Πώς να μετατρέψετε το GIF σε BMP με το Java REST API

 Ελληνικά