Πώς να μετατρέψετε το BMP σε PDF με το Java REST API

Το σύντομο σεμινάριο παρακάτω επεξεργάζεται πώς να μετατρέψετε το BMP σε PDF με το Java REST API. Μια μορφή αρχείου BMP (γνωστή και ως αρχείο εικόνας bitmap ή αρχείο bitmap ανεξάρτητα από τη συσκευή) είναι ένα αρχείο εικόνας γραφικών ράστερ που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ψηφιακών εικόνων. Είναι μια από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μορφές αρχείων εικόνας στο λειτουργικό σύστημα Windows. Τα αρχεία BMP είναι ασυμπίεστα, πράγμα που σημαίνει ότι περιέχουν πολλά λεπτομερή δεδομένα εικόνας και καταλαμβάνουν πολύ περισσότερο χώρο στο δίσκο από άλλες μορφές αρχείων εικόνας, όπως JPEG ή PNG.

Ενώ, το PDF (Portable Document Format) είναι μια μορφή αρχείου που αναπτύχθηκε από την Adobe τη δεκαετία του 1990 για αξιόπιστη προβολή και ανταλλαγή εγγράφων, ανεξάρτητα από το λογισμικό, το υλικό ή το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία τους. Τα αρχεία PDF χρησιμοποιούνται συνήθως για έγγραφα όπως εγχειρίδια χρήστη, ηλεκτρονικά βιβλία, φόρμες αιτήσεων και σαρωμένα έγγραφα, τα οποία μπορούν να προβληθούν σε οποιονδήποτε υπολογιστή με πρόγραμμα προβολής PDF. Τα αρχεία PDF χρησιμοποιούνται επίσης συνήθως για εκτύπωση, καθώς διατηρούν τη μορφοποίηση του αρχικού εγγράφου ανεξάρτητα από τον εκτυπωτή ή το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται.

Αν σας ενδιαφέρει η Μετατροπή BMP σε PDF στο Java Low Code API, τότε αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια του παρακάτω δείγματος.

Προαπαιτούμενο

Βήματα για τη μετατροπή BMP σε PDF στο Java REST API

  1. Ορίστε το Client ID και το Client Secret για το API
  2. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης ImagingAPI με διαπιστευτήρια πελάτη
  3. Καθορίστε τα αρχεία εισόδου και εξόδου
  4. Διαβάστε το αρχείο εισόδου BMP και μεταφορτώστε το στον αποθηκευτικό χώρο cloud
  5. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο ConvertImageRequest με μορφές αρχείων εισόδου και εξόδου
  6. Καλέστε τη μέθοδο convertImage σε Μετατροπή BMP σε PDF χρησιμοποιώντας REST API
  7. Αποθηκεύστε το αρχείο PDF εξόδου στον τοπικό δίσκο

Κώδικας για μετατροπή BMP σε PDF σε Java Low Code API

Το απόσπασμα κώδικα που δίνεται σε αυτήν τη σελίδα σάς δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το BMP σε PDF με το Java REST API. Απλώς πρέπει να παρέχετε αρχείο BMP με τη βοήθεια του Aspose.Imaging REST API SDK και να κατεβάσετε το αρχείο PDF εξόδου για να το αποθηκεύσετε τοπικά.

Η παραπάνω Μετατροπή BMP σε PDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιεσδήποτε εφαρμογές χωρίς κώδικα ή χαμηλού κώδικα σε οποιαδήποτε συσκευή ή υπολογιστή.

 Ελληνικά