Jak převést SVG na BMP pomocí Java REST API

Tento krátký tutoriál vám ukáže, jak převést SVG na BMP pomocí Java REST API. SVG (Scalable Vector Graphics) je formát vektorových obrázků založený na XML pro 2D grafiku, který podporuje interaktivitu a animaci. Formát SVG je široce podporován různými prohlížeči a je navržen tak, aby byl optimalizován pro tisk. Jedná se o otevřený standard vyvinutý World Wide Web Consortium (W3C).

Ale formát souboru BMP, také známý jako soubor bitmapového obrázku nebo formát souboru bitmapy nezávislé na zařízení (DIB), je soubor rastrové grafiky používaný k ukládání bitmapových digitálních obrázků nezávisle na zobrazovacím zařízení (jako je např. grafický adaptér), zejména na operačních systémech Microsoft Windows a OS/2. Soubory BMP jsou schopny ukládat 2D digitální obrázky až do 24bitové barevné hloubky. Soubory BMP jsou rastrové obrázky složené z obdélníkové mřížky barevných pixelů, které se také říká bitmapa. Pokud požadujete konverzi SVG na BMP v Java Low Code API, lze totéž provést pomocí následující ukázky.

Předpoklad

Kroky k převodu SVG na BMP v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte instanci třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní SVG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod SVG na BMP pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor BMP na místní disk

Kód pro konverzi SVG na BMP v Java Low Code API

Výše uvedený ukázkový fragment kódu vám umožňuje převést SVG na BMP pomocí Java REST API. Jednoduše potřebujete dodat soubor SVG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor BMP, abyste jej mohli lokálně uložit.

Tuto funkci převodu SVG na BMP lze použít s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem v jakémkoli operačním systému.

Podívejte se prosím na související funkci na následujícím odkazu: Jak převést JPG na TIFF pomocí Java REST API

 Čeština