Jak převést JPG na TIFF pomocí Java REST API

Tento tutoriál vám ukáže, jak převést JPG na TIFF pomocí Java REST API. JPG (nebo JPEG) je oblíbený formát souboru obrázků používaný pro ukládání a zobrazování digitálních obrázků. Zkratka znamená Joint Photographic Experts Group a je pojmenována po komisi, která standard vytvořila. Formát podporuje 24bitové barvy a je schopen uložit širokou škálu barevných hloubek. Obvykle se používá pro ukládání fotografií nebo jiné složité barevné grafiky.

TIFF (Tagged Image File Format) je však formát rastrového grafického souboru používaný pro ukládání vysoce kvalitních digitálních obrázků. Běžně se používá pro skenování fotografií a jiných obrázků a také pro ukládání obrázků s vysokou barevnou hloubkou. Soubory TIFF lze komprimovat pomocí bezeztrátových kompresních algoritmů, což umožňuje širokou škálu možností kvality obrazu a velikosti souboru. Pokud chcete konverzi JPG na TIFF v Java Low Code API, lze to provést pomocí následujícího kódu.

Předpoklad

Kroky k převodu JPG na TIFF v Java REST API

  1. Nastavte ID klienta a tajný klíč klienta pro rozhraní API
  2. Vytvořte objekt třídy ImagingAPI s přihlašovacími údaji klienta
  3. Určete vstupní a výstupní soubory
  4. Přečtěte si vstupní JPG soubor a nahrajte jej do cloudového úložiště
  5. Vytvořte objekt ConvertImageRequest se vstupními a výstupními formáty souborů
  6. Zavolejte metodu convertImage pro převod JPG na TIFF pomocí REST API
  7. Uložte výstupní soubor TIFF na místní disk

Kód pro převod JPG na TIFF v Java Low Code API

Výše uvedený fragment kódu vám umožňuje převést JPG na TIFF pomocí Java REST API. Jednoduše musíte nahrát soubor JPG pomocí sady Aspose.Imaging REST API SDK a stáhnout výstupní soubor TIFF a uložit jej lokálně.

Výše uvedený převod JPG na TIFF lze provozovat s libovolnými aplikacemi bez kódu nebo s nízkým kódem na jakémkoli operačním systému.

Také pro vás může být užitečná související funkce: Jak převést GIF na TIFF pomocí Java REST API

 Čeština