Конвертирайте BMP в WEBP с NET REST API

Тази точна статия ще ви позволи да научите как да конвертирате BMP в WEBP с NET REST API. Ние ще разработим BMP към WEBP конвертор с C# Low Code API, като следваме изчерпателните и опростени стъпки, споменати в разделите по-долу. Разработеното приложение може да се интегрира с всяко .NET приложение, поддържано в среди на Windows, macOS или Linux, и конвертирането може да се извърши лесно и безплатно.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на BMP в WEBP с NET REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайната на клиента за API, за да конвертирате BMP в WEBP
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни, за да извършите BMP към WEBP преобразуване
  3. Посочете имената на изходния BMP и изходния WEBP файл
  4. Прочетете изходния BMP файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входен файлов поток и изходен WEBP формат
  6. Извикайте метода ConvertImage за конвертиране на BMP в WEBP с NET REST API
  7. Запазете изходния WEBP файл на локалния диск с върнатия поток от отговори

Гореспоменатият процес преобразува типа файл от BMP в WEBP с C# Low Code API. Ще започнем с инициализирането на конфигурацията на SDK, като създадем обекта на класа ImagingAPI. След това ще получим изходния BMP файл от диска с помощта на FileStream и ще създадем екземпляр на клас ConvertImageRequest, който допълнително се използва за извършване на преобразуване в WEBP с помощта на метода ConvertImage().

Код за преобразуване на BMP към WEBP в NET Low Code API

Този примерен код ви позволява да конвертирате BMP в WEBP с C# Cloud API. Трябва само да дадете достъп до BMP файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да получите конвертирания изходен WEBP файл, за да го запазите локално. Можете да продължите процеса на преобразуване, като зададете свойства като място за съхранение и име на папка, докато създавате обекта ConvertImageRequest, който е зададен на null по подразбиране в този примерен код.

В тази тема проучихме трансформирането на BMP в WEBP с Cloud API. Ако се интересувате от извършване на конвертиране на BMP в TIFF, вижте статията за това как да Конвертирайте BMP в TIFF с NET REST API.

 Български