Конвертирайте BMP в TIFF с NET REST API

Тази ясна тема ще ви позволи да научите как да конвертирате BMP в TIFF с NET REST API. Ние ще създадем BMP към TIFF конвертор с C# Low Code API, като следваме подробните и опростени стъпки, споменати в разделите по-долу. Създаденото приложение може да бъде интегрирано с всяко .NET приложение, поддържано в среда на Windows, Linux или macOS, и преобразуването може да се извърши безплатно с лекота.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на BMP в TIFF с NET REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайната на клиента за API за конвертиране на BMP в TIFF
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни, за да извършите преобразуване на BMP в TIFF
  3. Посочете имената на изходния BMP и изходния TIFF файл
  4. Достъп до изходния BMP файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входен файлов поток и изходен TIFF формат
  6. Извикайте метода ConvertImage за конвертиране на BMP в TIFF с NET REST API
  7. Запазете изходния TIFF файл на локалния диск с върнатия поток от отговори

Стъпките по-горе трансформират типа файл от BMP в TIFF с C# Low Code API. Ще започнем с инициализирането на конфигурацията на SDK, като създадем обекта на класа ImagingAPI. След това ще получим достъп до изходния BMP файл с помощта на FileStream и ще създадем обект от клас ConvertImageRequest, който допълнително се използва за извършване на преобразуването в TIFF с помощта на метода ConvertImage().

Код за преобразуване на BMP в TIFF в NET Low Code API

Този примерен код ви позволява да конвертирате BMP в TIFF с C# Cloud API. Трябва само да предоставите BMP файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да получите изходния TIFF файл, за да го запазите локално. Можете също така да персонализирате процеса на преобразуване, като зададете различни свойства като място за съхранение и име на папка, докато създавате обекта ConvertImageRequest, който е зададен на null по подразбиране в този примерен код.

В тази статия проучихме трансформирането на BMP в TIFF с Cloud API. Ако се интересувате от извършване на конвертиране на BMP в PNG, вижте статията за това как да Конвертирайте BMP в PNG с NET REST API.

 Български