Как да конвертирате PNG в TIFF с Java REST API

В този кратък урок ще научите как да конвертирате PNG в TIFF с Java REST API. PNG означава преносима мрежова графика. Това е тип файлов формат за изображения, който обикновено се използва за показване на изображения в мрежата. PNG файловете са без загуба, което означава, че не се губят данни, когато изображението се компресира. Форматът поддържа до 24-битов цвят и създава изображения с по-високо качество от други файлови формати като JPEG. Всички съвременни уеб браузъри могат да показват изображения във формат PNG.

Напротив, TIFF (Tagged Image File Format) е файлов формат с растерно изображение, използван за съхраняване на висококачествена графика. Той обикновено се използва в цифровата фотография и настолното издателство и може да съхранява цветни изображения с висока разделителна способност и нива на сивото, както и растерни изображения. Той също така поддържа слоеве, множество страници и може да бъде компресиран с помощта на методи за компресиране без загуба или загуба. Ако желаете преобразуване на PNG в TIFF в Java Low Code API, това може да стане с помощта на кода по-долу.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PNG в TIFF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PNG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на PNG в TIFF чрез REST API
  7. Запазете изходния TIFF файл на локален диск

Код за преобразуване на PNG в TIFF в Java Low Code API

Посоченият по-горе кодов фрагмент ви позволява да конвертирате PNG в TIFF с Java REST API. Трябва само да въведете PNG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния TIFF файл, за да го запазите локално.

Това преобразуване на PNG в TIFF може да се извърши с всяко приложение без код или с нисък код на всяка операционна система.

Моля, разгледайте свързана функция на следната връзка: Как да конвертирате PNG в BMP с Java REST API

 Български