Как да конвертирате PNG в BMP с Java REST API

Този бърз урок обяснява как да конвертирате PNG в BMP с Java REST API. PNG (Преносима мрежова графика) е растерен файлов формат, който компресира данни за изображения за уебсайтове и други онлайн приложения. Форматът използва компресия без загуби, което означава, че качеството на изображението не е компрометирано, когато изображението е компресирано. PNG файловете често се използват вместо GIF и JPEG файлове поради по-доброто им качество на изображението и по-малките размери на файловете.

Въпреки това, BMP (Bitmap) е файлов формат с изображения, използван за съхраняване на цифрови изображения с растерни изображения, особено в операционни системи Microsoft Windows и OS/2. BMP файловете се съхраняват в независим от устройството растерен формат (DIB), който е формат на растерно графично изображение, използван за съхраняване на растерни цифрови изображения, независимо от устройството за показване. BMP файловете обикновено са некомпресирани, което ги прави големи по размер. Те обикновено се използват за съхраняване на цифрови снимки и други видове изображения. Ако имате нужда от преобразуване на PNG в BMP в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на следния кодов фрагмент.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на PNG в BMP в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния PNG файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на PNG в BMP с помощта на REST API
  7. Запазете изходния BMP файл на локален диск

Код за преобразуване на PNG в BMP в Java Low Code API

Горният кодов фрагмент ви позволява да конвертирате PNG в BMP с Java REST API. Просто трябва да предоставите PNG файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходен BMP файл, за да го запазите локално.

Това преобразуване на PNG в BMP може да се използва с приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Свързана функция също може да ви бъде полезна: Как да конвертирате PNG в PDF с Java REST API

 Български