Как да конвертирате EMF в PDF с Java REST API

В този урок ще научите как да конвертирате EMF в PDF с Java REST API. EMF означава Enhanced Metafile Format и е вид векторен графичен файлов формат, използван в Microsoft Windows. Той е подобен на файловия формат WMF, но е подобрена версия, която поддържа допълнителни функции като цвят, градиентно запълване, антиалиасинг и прозрачност. EMF файловете могат да се използват за голямо разнообразие от цели, вариращи от CAD чертежи до цифрови снимки.

Но PDF (Portable Document Format) е файлов формат, разработен от Adobe Systems като универсален файлов формат за преглед, отпечатване и споделяне на документи. PDF документите се създават с помощта на Adobe Acrobat, Acrobat Capture или подобни продукти. Файловият формат PDF запазва форматирането на документа и позволява споделяне на файлове. PDF файловете често се използват за разпространение на електронни документи, тъй като PDF файлът запазва точно оформлението на оригиналния документ. Ако се интересувате от преобразуване на EMF в PDF в Java Low Code API, това може да се извърши с помощта на кода, даден по-долу.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на EMF в PDF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте обект от клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния EMF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте обект на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на EMF в PDF чрез REST API
  7. Запазете изходния PDF файл на локален диск

Код за преобразуване на EMF в PDF в Java Low Code API

Посоченият по-горе кодов фрагмент ви дава възможност да конвертирате EMF в PDF с Java REST API. Просто трябва да предоставите EMF файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния PDF файл, за да го запазите локално.

Това преобразуване на EMF в PDF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на всяка платформа.

Свързана функция също може да ви бъде полезна: Как да конвертирате WMF в PDF с Java REST API

 Български