Как да конвертирате WMF в PDF с Java REST API

Този кратък урок ви показва как да конвертирате WMF в PDF с Java REST API. WMF (метафайл на Windows) е графичен файлов формат, използван за съхраняване на векторни графики и растерни изображения. Той е разработен от Microsoft и обикновено се използва за клипарти, лога и други видове графични изображения. WMF файловете често се използват в приложения на Windows, като Microsoft Word и PowerPoint.

Докато PDF (Portable Document Format) е файлов формат, разработен от Adobe Systems за обмен на документи. PDF файловете се използват за надеждно представяне и обмен на документи, независимо от софтуера, хардуера или операционната система. PDF файловете съдържат текст, изображения и друга информация, които са комбинирани в един файл, който може да се споделя между множество устройства. Ако искате преобразуване на WMF в PDF в Java Low Code API, тогава същото може да се извърши с помощта на следния код.

Предпоставка

Стъпки за конвертиране на WMF в PDF в Java REST API

  1. Задайте ИД на клиента и Тайна на клиента за API
  2. Създайте екземпляр на клас ImagingAPI с клиентски идентификационни данни
  3. Посочете входни и изходни файлове
  4. Прочетете входния WMF файл и го качете в облачно хранилище
  5. Създайте екземпляр на ConvertImageRequest с входни и изходни файлови формати
  6. Извикайте метода convertImage за Конвертиране на WMF в PDF чрез REST API
  7. Запазете изходния PDF файл на локален диск

Код за преобразуване на WMF в PDF в Java Low Code API

Примерният код в тази публикация ви дава възможност да конвертирате WMF в PDF с Java REST API. Трябва само да въведете WMF файл с помощта на Aspose.Imaging REST API SDK и да изтеглите изходния PDF файл, за да го запазите локално.

Тази функция за конвертиране на WMF в PDF може да се използва с всякакви приложения без код или с нисък код на Windows, Linux или Mac.

Подобна функция може да бъде намерена в следната тема: Как да конвертирате SVG в PDF с Java REST API

 Български