Chuyển đổi PDF sang PNG bằng API C# REST

Hướng dẫn từng bước này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành PNG bằng C# REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng PNG, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Nếu bạn cần Chuyển đổi PDF sang PNG trong API mã thấp C# thì việc này có thể được thực hiện với sự trợ giúp của các bước và đoạn mã sau.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang PNG trong C# REST API

  1. Định cấu hình ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Sử dụng phiên bản lớp PdfApi với thông tin đăng nhập của khách hàng
  3. Chỉ định tên tệp PDF nguồn và đầu ra PNG
  4. Tải tệp PDF nguồn và tải nó lên bộ lưu trữ đám mây
  5. Sử dụng phương pháp PutPageConvertToPng để Chuyển đổi PDF sang PNG bằng REST API
  6. Lưu tệp PNG đã chuyển đổi vào đĩa cục bộ

Mã chuyển đổi PDF sang PNG trong API mã thấp C#

Mã ví dụ trên cho phép bạn chuyển đổi PDF sang PNG bằng API C# REST. Bạn chỉ phải cung cấp tệp PDF nguồn với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho C# và tải xuống tệp PNG đã chuyển đổi để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Chuyển đổi PDF sang PNG nói trên có thể được tham khảo trong bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về chuyển đổi hình ảnh PDF sang JPEG, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi PDF sang JPEG bằng API C# REST.

 Tiếng Việt