Chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng API C# REST

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành MobiXML bằng C# REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng MobiXML, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Nếu bạn muốn Chuyển đổi PDF sang MobiXML trong API mã thấp C# thì bạn có thể đạt được điều này bằng cách sử dụng các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang MobiXML trong API C# REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin xác thực của khách hàng
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải nó lên bộ lưu trữ đám mây
  5. Gọi phương thức PutPdfInStorageToMobiXml để Chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng REST API
  6. Tải xuống và lưu tệp MobiXML đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi PDF sang MobiXML trong API mã thấp C#

Đoạn mã được cung cấp trên trang này hỗ trợ bạn chuyển đổi PDF sang MobiXML bằng API C# REST. Bạn chỉ cần tải lên tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho C# và tải xuống tệp MobiXML đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang MobiXML này có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ hệ điều hành nào.

Bạn cũng có thể xem một tính năng tương tự khác ở trang sau: Cách Chuyển đổi PDF sang PDFA bằng API C# REST.

 Tiếng Việt