Chuyển đổi PDF sang EMF bằng API C# REST

Hướng dẫn rõ ràng này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành EMF bằng C# REST API trên đám mây. Để xuất PDF sang định dạng EMF, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Nếu bạn yêu cầu Chuyển đổi PDF sang EMF trong API mã thấp C# thì bạn có thể thực hiện tương tự với sự trợ giúp của các bước và mã bên dưới.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang EMF trong API C# REST

  1. Định cấu hình ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Sử dụng phiên bản của lớp PdfApi bằng thông tin xác thực ứng dụng khách
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Gọi phương thức PutPageConvertToEmf để Chuyển đổi PDF sang EMF bằng REST API
  6. Lưu tệp EMF đầu ra trên đĩa cục bộ

Các bước nêu trên đạt được API chuyển đổi C# PDF sang EMF mã thấp. Bạn cần cung cấp tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho C# và lưu tệp EMF đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Mã để chuyển đổi PDF sang EMF trong API mã thấp C#

Mã ví dụ trên thực hiện PDF sang EMF với API mã thấp C# và có thể được sử dụng với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên Windows, Linux hoặc Mac.

Trong chủ đề này, chúng ta đã học cách chuyển đổi PDF sang EMF bằng NET REST API. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chuyển đổi PDF sang HTML, hãy tham khảo liên kết, cách chuyển đổi PDF sang HTML bằng API C# REST.

 Tiếng Việt