Chuyển đổi PDF sang BMP bằng API NET REST

Hướng dẫn ngắn này chỉ cho bạn cách chuyển đổi PDF thành BMP bằng NET REST API trên đám mây. Để chuyển đổi tệp PDF sang BMP bằng API mã thấp C#, chúng tôi đang sử dụng Aspose.PDF cho C# Cloud SDK. Tác vụ này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng mẫu mã này cùng với các bước đã cho.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi PDF sang Bitmap bằng API mã thấp C#

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API
  2. Tạo một đối tượng của lớp PdfApi với thông tin xác thực ứng dụng khách
  3. Chỉ định tập tin đầu vào và đầu ra
  4. Đọc tệp PDF đầu vào và tải nó lên bộ lưu trữ đám mây
  5. Gọi phương thức PutPageConvertToBmp cho số trang được chỉ định để Chuyển đổi PDF sang BMP bằng API REST mạng
  6. Tải xuống và lưu tệp BMP đầu ra trên đĩa cục bộ

Mã để chuyển đổi định dạng PDF sang BMP bằng API mã thấp C#

Đoạn mã trên cho phép bạn chuyển đổi tệp PDF sang Bitmap bằng API C# REST. Bạn chỉ cần nhập tệp PDF với sự trợ giúp của Aspose.PDF REST API SDK cho C# và tải xuống tệp BMP đầu ra để lưu cục bộ bằng cách sử dụng API chuyển đổi Aspose trực tuyến.

Tính năng Chuyển đổi PDF sang BMP này có thể được thực hiện với bất kỳ ứng dụng không có mã hoặc mã thấp nào trên bất kỳ nền tảng nào.

Bạn có thể tìm thấy tính năng tương tự trong chủ đề sau: Cách Chuyển đổi PDF sang XLS bằng API NET REST.

 Tiếng Việt