Chuyển đổi WEBP sang PDF bằng API NET REST

Trong chủ đề thú vị này, bạn sẽ khám phá cách chuyển đổi WEBP thành PDF bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ tạo trình chuyển đổi WEBP sang PDF bằng API mã thấp C# bằng cách tuân thủ các bước chi tiết và rõ ràng được đề cập trong phần sau. Ứng dụng này có thể được tích hợp với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường Linux, macOS hoặc Windows và việc chuyển đổi có thể được thực hiện miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước để chuyển đổi WEBP sang PDF bằng API NET REST

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API chuyển đổi WEBP sang PDF
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi WEBP sang PDF
  3. Chỉ định WEBP nguồn và tên tệp PDF đầu ra
  4. Đọc tệp WEBP nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp WEBP đầu vào và định dạng PDF đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi WEBP sang PDF bằng NET REST API
  7. Lưu tệp PDF được hiển thị trên đĩa cục bộ với luồng phản hồi được trả về

Các bước nói trên sẽ hiển thị loại tệp từ WEBP sang PDF bằng API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo cấu hình SDK bằng cách sử dụng một phiên bản của lớp ImagingAPI. Sau đó, chúng tôi sẽ tải tệp WEBP nguồn bằng FileStream từ đĩa và tạo một phiên bản của đối tượng lớp ConvertImageRequest sẽ được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi sang PDF bằng phương thức ConvertImage().

Mã chuyển đổi WEBP sang PDF trong API mã thấp NET

Ví dụ về mã ở trên cho phép bạn xuất WEBP sang PDF bằng API C# Cloud. Bạn cần tải tệp WEBP nguồn với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, luồng tệp PDF đã tải xuống có thể được lưu cục bộ trên đĩa.

Trong chủ đề ngắn gọn này, chúng ta đã học cách chuyển WEBP sang PDF bằng Cloud API. Nếu bạn muốn tìm hiểu về chuyển đổi GIF sang PDF, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi GIF sang PDF bằng API NET REST.

 Tiếng Việt