Chuyển đổi BMP sang WEBP bằng NET REST API

Bài viết chính xác này sẽ giúp bạn tìm hiểu cách chuyển đổi BMP thành WEBP bằng NET REST API. Chúng tôi sẽ phát triển trình chuyển đổi BMP sang WEBP với API mã thấp C# bằng cách làm theo các bước toàn diện và đơn giản được đề cập trong các phần bên dưới. Ứng dụng đã phát triển có thể được tích hợp với bất kỳ ứng dụng .NET nào được hỗ trợ trong môi trường Windows, macOS hoặc Linux và việc chuyển đổi có thể được thực hiện một cách dễ dàng và miễn phí.

Điều kiện tiên quyết

Các bước chuyển đổi BMP sang WEBP bằng NET REST API

  1. Đặt ID khách hàng và Bí mật khách hàng cho API chuyển đổi BMP sang WEBP
  2. Tạo một phiên bản của lớp ImagingAPI với thông tin xác thực của ứng dụng khách để thực hiện chuyển đổi BMP sang WEBP
  3. Chỉ định tên tệp WEBP nguồn và đầu ra
  4. Đọc tệp BMP nguồn và tải nó lên bộ nhớ đám mây
  5. Tạo một phiên bản của ConvertImageRequest với luồng tệp đầu vào và định dạng WEBP đầu ra
  6. Gọi phương thức ConvertImage để chuyển đổi BMP sang WEBP bằng NET REST API
  7. Lưu tệp WEBP đầu ra trên đĩa cục bộ với luồng phản hồi được trả về

Quá trình nói trên chuyển đổi loại tệp từ BMP sang WEBP với API mã thấp C#. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc khởi tạo cấu hình SDK bằng cách tạo đối tượng lớp ImagingAPI. Sau đó, chúng tôi sẽ lấy tệp BMP nguồn từ đĩa bằng FileStream và tạo phiên bản lớp ConvertImageRequest được sử dụng thêm để thực hiện chuyển đổi sang WEBP bằng phương thức ConvertImage().

Mã chuyển đổi BMP sang WEBP trong API mã thấp NET

Mã ví dụ này cho phép bạn chuyển đổi BMP sang WEBP bằng C# Cloud API. Bạn chỉ cần cấp quyền truy cập vào tệp BMP với sự trợ giúp của Aspose.Imaging REST API SDK và lấy tệp WEBP đầu ra đã chuyển đổi để lưu cục bộ. Bạn có thể tiếp tục quá trình chuyển đổi bằng cách đặt các thuộc tính như bộ nhớ và tên thư mục trong khi tạo đối tượng ConvertImageRequest được đặt thành rỗng theo mặc định trong mã mẫu này.

Trong chủ đề này, chúng tôi đã khám phá cách chuyển đổi BMP sang WEBP bằng Cloud API. Nếu bạn quan tâm đến việc thực hiện chuyển đổi BMP sang TIFF, hãy tham khảo bài viết về cách Chuyển đổi BMP sang TIFF bằng API NET REST.

 Tiếng Việt