Перетворіть EMF у PDF за допомогою NET REST API

У цій простій статті ви дізнаєтеся, як перетворити EMF на PDF за допомогою NET REST API. Ми створимо конвертер EMF у PDF із C# Low Code API, дотримуючись детальних кроків, описаних у наступному розділі. Розроблену програму можна використовувати з будь-якою програмою .NET, що підтримується в середовищах macOS, Windows або Linux, і конвертацію можна виконати безкоштовно.

Обов’язкова умова

Кроки для перетворення EMF у PDF за допомогою NET REST API

  1. Встановіть ідентифікатор клієнта та секрет клієнта для API для перетворення EMF у PDF
  2. Створіть екземпляр класу ImagingAPI з обліковими даними клієнта, щоб виконати перетворення EMF у PDF
  3. Вкажіть джерело EMF та імена вихідних PDF-файлів
  4. Прочитайте вихідний файл EMF і завантажте його в хмарне сховище
  5. Створіть екземпляр ConvertImageRequest із вхідним потоком файлів EMF і вихідним форматом PDF
  6. Викличте метод ConvertImage, щоб конвертувати EMF у PDF за допомогою NET REST API
  7. Збережіть відтворений потік PDF-файлу на локальному диску

Наведені вище кроки візуалізують тип файлу з EMF на PDF за допомогою C# Low Code API. Ми почнемо з конфігурації SDK, ініціалізувавши об’єкт класу ImagingAPI. Потім ми завантажимо вихідний файл EMF за допомогою FileStream і створимо екземпляр об’єкта класу ConvertImageRequest, який надалі використовуватиметься для виконання перетворення у PDF за допомогою методу ConvertImage().

Код для перетворення EMF у PDF в NET Low Code API

Цей точний приклад коду показує, як конвертувати EMF у PDF за допомогою C# Cloud API. Після виконання попередніх вимог вам потрібно вказати шлях для вихідного EMF-зображення на диску та за допомогою Aspose.Imaging REST API SDK виконати рендеринг у PDF. Потік PDF-файлу отримується після завершення перетворення, і ви можете зберегти його локально на диску.

In this simple article, we have covered to transform EMF to PDF with Cloud API. If you are interested in performing JPEG2000 to PDF conversion, refer to the article on how to Convert JPEG2000 to PDF with NET REST API.

 Українська