NET REST API ile Word Belgesinin Özelliklerini Değiştirme

Bu makalede Word belgesinin özelliklerinin NET REST API ile nasıl değiştirileceği anlatılmaktadır. Word belgesi özelliğini C# Low Code API ile eklemek veya güncellemek için Aspose.Words for .NET Cloud SDK’yı kullanacağız. Bu makale, özellik adını ve yeni değeri kullanarak yeni özel özellik eklemenize veya mevcut yerleşik veya özel özelliği güncellemenize yardımcı olacaktır.

Önkoşul

C# REST API ile Word’de Belge Özelliklerini Düzenleme Adımları

  1. Word özelliklerini değiştirmek için API’nin İstemci Kimliğini ve İstemci Sırrını ayarlayın
  2. İstemci kimlik bilgilerini kullanarak WordsApi sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Özelliklerini değiştirmek için kaynak Word dosyasını bellek akışına okuyun
  4. Özellik değerini sağlayarak DocumentPropertyCreateOrUpdate sınıf nesnesini oluşturun
  5. İstediğiniz özelliği ayarlayarak CreateOrUpdateDocumentPropertyOnlineRequest nesnesini oluşturun
  6. Özelliği oluşturmak veya güncellemek için CreateOrUpdateDocumentPropertyOnline yöntemini çağırın
  7. Çıktı Word dosyasını yeni özellik değeriyle kaydedin

Yukarıda belirtilen adımlar, belge özelliklerini C# REST API ile değiştirme sürecini açıklamaktadır. İşlemi, WordsApi sınıfı nesnesini oluşturarak ve ardından kaynak Word dosyasını bir bellek akışına yükleyerek başlatın. Daha sonra, yeni özellik parametrelerini tanımlamak için DocumentPropertyCreateOrUpdate nesnesini kullanın, özellik değerini ve özellik adını kullanarak CreateOrUpdateDocumentPropertyOnlineRequest’i oluşturun ve son olarak, özelliği yüklenen Word dosyasına eklemek veya güncellemek için CreateOrUpdateDocumentPropertyOnline nesnesini çağırın.

C# Düşük Kod API’si ile Belge Özelliklerini Düzenleme Kodu

Bu örnek kod, Microsoft Word özellikleriyle C# Low Code API ile çalışmayı gösterir. CreateOrUpdateDocumentPropertyOnlineRequest nesnesini oluşturduğumuzda Cloud üzerinde oluşturulan sonuç çıktı dosyasının adı olan destFileName’den bahsediyoruz. Belge özelliğini işledikten sonra, diske kaydetmek üzere çıktı dosyasını indirmek için aynı dosya adını kullanın.

C# Low Code API ile belge özelliklerini düzenlemeyi öğrendik. Bir Word dosyasındaki yorumları okumak için şu makaleye bakın: NET REST API ile Word Belgesindeki Yorumları Okuyun.

 Türkçe