Java REST API ile DOCX'i PNG'ye Dönüştürme

Bu öğretici, bulutta Java REST API ile DOCX öğesini PNG öğesine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. DOCX’i PNG formatına dışa aktarmak için Aspose.Words for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Düşük Kod API’sinde DOCX’ten PNG’ye Dönüştürme ile ilgileniyorsanız, aynısı aşağıdaki kod ve adımlar yardımıyla gerçekleştirilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde DOCX’i PNG’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrı Belirleme
  2. İstemci kimlik bilgileriyle WordsAPI sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Giriş DOCX dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle bir WordsAPI nesnesi oluşturun
  6. convertDocument yöntemini REST API kullanarak DOCX’i PNG’ye dönüştürmek için çağırın
  7. Çıktı PNG dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde DOCX’ten PNG’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda belirtilen kod parçacığı, DOCX’i Java REST API ile PNG’ye dönüştürmenize olanak tanır. DOCX dosyasını Java için Aspose.Words REST API SDK’nın yardımıyla sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıkış PNG dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu DOCX’ten PNG’ye Dönüştürme, herhangi bir platformda herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulama ile kullanılabilir.

Lütfen aşağıdaki bağlantıdan ilgili bir özelliği inceleyin: Java REST API ile DOCX’i PDF’ye Dönüştürme

 Türkçe