Java REST API ile DOCX'i BMP'ye Dönüştürme

Bu kısa öğretici, bulutta Java REST API ile DOCX öğesini BMP öğesine nasıl dönüştüreceğinizi gösterir. DOCX’i BMP formatına dışa aktarmak için Aspose.Words for Java Cloud SDK kullanıyoruz. Java Low Code API’de DOCX’ten BMP’ye Dönüştürmeye ihtiyacınız varsa, aynı işlem aşağıda verilen kod ve adımlar kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Ön koşul

Java REST API’sinde DOCX’i BMP’ye Dönüştürme Adımları

  1. API için İstemci Kimliği ve İstemci Sırrını Ayarlama
  2. İstemci kimlik bilgileriyle WordsAPI sınıfından bir nesne oluşturun
  3. Girdi ve çıktı dosyalarını belirtin
  4. Giriş DOCX dosyasını okuyun ve bulut depolama alanına yükleyin
  5. Girdi ve çıktı dosyası biçimleriyle bir WordsAPI nesnesi oluşturun
  6. DOCX’i REST API kullanarak BMP’ye dönüştürmek için convertDocument yöntemini çağırın
  7. Çıkış BMP dosyasını yerel diske kaydedin

Java Düşük Kod API’sinde DOCX’ten BMP’ye Dönüştürme Kodu

Yukarıda belirtilen örnek kod parçacığı, DOCX’i Java REST API ile BMP’ye dönüştürmenize yardımcı olur. DOCX dosyasını Java için Aspose.Words REST API SDK’nın yardımıyla sağlamanız ve Aspose dönüştürme API’sini çevrimiçi kullanarak yerel olarak kaydetmek için çıktı BMP dosyasını indirmeniz yeterlidir.

Bu DOCX’ten BMP’ye Dönüştürme özelliği, Windows, Linux veya Mac’teki herhangi bir kodsuz veya düşük kodlu uygulamayla kullanılabilir.

Aşağıdaki konuda da yardımcı olabilecek benzer bir özellik incelenmektedir: Java REST API ile DOCX’i TIFF’e Dönüştürme

 Türkçe